Genis de la ciència

La nostra sèrie de biografies de científics i inventors pretén aproximar als infants els grans personatges que amb el seu estudi, disciplina i coneixement han contribuït al desenvolupament i a la millora de la qualitat de vida de la nostra societat.

La selecció dels personatges als quals es dedica cada títol de la sèrie és, en si mateixa, la millor oportunitat per definir els elements que la diferencien de la resta de col·leccions biogràfiques i, a més de la qualitat dels textos i les il·lustracions, aporta el valor diferencial d’aquest conjunt de títols.

En consonància amb l’època en què vivim i amb les tendències educatives actuals, aquesta selecció planteja la importància de tractar temes didàctics transversals als àmbits d’activitat dels diferents personatges, el principal tret d’identitat que assegura el seu valor, de cara tant a la lectura en família com a la utilització als centres escolars i al reforç del programa educatiu.

Més detalls

Tot i l’inevitable desequilibri històric en els àmbits d’activitat dels respectius personatges, la tria que s’ha fet garanteix la presència de personatges femenins, en consonància amb la societat i els valors en què s’eduquen actualment els lectors. No es tracta d’una simple qüestió estadística, sinó de visibilitzar davant dels nens i nenes la rellevància del paper de les dones, sovint menystingut, en la història de la ciència i el progrés civilitzador universal, més d’acord amb la rellevància que avui dia sí que tenen.

Tot i que la col·lecció s’estructuri al voltant de personatges individuals i les seves corresponents troballes, els textos transmeten la idea que els grans avenços són sempre el resultat de sabers i esforços compartits, posats en comú, i que el progrés és un procés col·lectiu.

Una aposta clara del projecte és la de situar sempre els personatges en el seu context sociohistòric. En la preparació de tots els títols, es reuneix abundant material documental i gràfic per ajudar els autors i il·lustradors a caracteritzar i contextualitzar els personatges en la seva època i el seu entorn, perquè la lectura de cada títol sigui de debò una immersió completa en un moment i un lloc concrets de la història.

Temes transversals

Com que estan relacionats amb realitats vitals dels diversos personatges, cada títol tracta oportunament diversos temes transversals, com ara l’atenció a la diversitat, el respecte al medi ambient i els animals, la igualtat de gènere i la no discriminació. A més, hi ha una sèrie de temes transversals que són comuns a tots els personatges, com ara la curiositat com a motor del coneixement, el foment de l’estudi, la recerca i el treball en equip.

Així mateix, en la narració de cada biografia s’inclouen elements que permeten emmarcar els personatges en els seus respectius contextos sociohistòrics. D’aquesta manera, en la sèrie estan caracteritzades de manera exhaustiva totes les etapes de la història, des de l’antiguitat fins a l’època contemporània.